17. Tammi, 2017

KOULUTUS – JA TERAPIA PALVELUT
IRMA TUISKU OY
&

TERAPIA JA KOULUTUS
NINA MÖMMÖ-KOSKINIEMI


JÄRJESTÄVÄT

SEKSOLOGIAN JATKO-OPINNOT 40 OP OULUSSA VUONNA 2017- 2019
Koulutuksen tavoite: Seksologian jatko-opinnot suorittanut, vähintään opistotason perustutkinnon omaava henkilö, voi hakea NACS:n auktorisointia oltuaan kaksi vuotta Suomen seksologisen seuran jäsenenä.
Kohderyhmä: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on myös seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojakoulutus (10 ov tai 20/30 op) suoritettuna ja joiden tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.
Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.
Pääkouluttajat:
Pääkouluttajat ja ryhmätyönohjaajat:
KM, SHO, ET psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, ryhmäterapeutti, kliininen seksologi (VET) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja (RR), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI) Irma Tuisku

KM (kasvatuspsykologia), aineenopettaja, ET psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Eriksonilainen hypnoterapeutti, akupunktio (Nada), skeematerapia opinnot menossa, Muksuoppi kouluttaja, Nina Mömmö- Koskiniemi

Luento-opettajina: alan asiantuntijat
Osallistumismaksu
Osallistujia 18 -20, hinta 3900 euroa
Osallistujia 15- 17, hinta 4200 euroa
Osallistujia 10 – 14, hinta 4700 euroa, joka sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, pienryhmän työnohjauksen ja tutkimustyön ohjauksen.
Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa: ensimmäinen erä opintojen alkaessa, toinen ja kolmas erä kevään 2018 aikana.
Lisäksi opiskelija kustantaa itse tarvittavan yksilöterapian ja mahdollisen yksilötyönohjauksen ja maksaa osallistumis- ja matkakulut mahdollisille valtakunnallisille opintopäiville ja konferensseihin.
Ilmoittautuminen: opintoihin ilmoittaudutaan sähköpostilla 31.5.2017 mennessä. irma.tuisku@pp.inet.fi ja/tai nina.mommokoskiniemi@gmail.com
Ilmoittautuneet kutsutaan ryhmähaastatteluun, jonka jälkeen valitaan koulutuksen osallistujat. HUOM! Ryhmähaastatteluun tullessaan haastateltavalla on ehdottomasti oltava mukanaan mukaan tutkinto- ja työtodistukset. Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on 15. Ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.
Tutustuthan huolellisesti perumis- ja keskeyttämisehtoihimme: Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti esim. sähköpostilla tai postitse. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen.
Lisätietoja:
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: kouluttajat Irma Tuisku p. 040-5475015, irma.tuisku@pp.inet.fi, ja/tai Nina Mömmö – Koskiniemi p.040-5729978, nina.mommokoskiniemi@gmail.com.
• KOULUTUKSEN AIKANA JÄRJESTETÄÄN YHTEENSÄ 30 LÄHIOPETUS PÄIVÄÄ, JOIDEN AIKATAULU ON SEURAAVA:

• Vuosi 2017
• Syksy: 30.8 – 1.9.2017, 30- 31.10.2017 ja 7-8.12.2017 = yhteensä 7 pv
• Vuosi 2018
• Kevät: 29 -31.1.2018, 22 -23.2.2018, 25 -27.4.2017 = 8pv
• Syksy: 2018, 8 päivää sovitaan ryhmän kanssa
• Vuosi 2019
• Kevät: 2019, 7 päivää sovitaan ryhmän kanssa

Seksologian jatko opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Oulussa. Opintokäynti on Riihimäen vankilaan seksuaalirikollisten hoito ohjelmaan tutustuen, samoin pedofiilien terapiaan.

Lääketieteen opinnot toteutetaan Rovaniemellä.
Opiskelija tekee kliinisen työn itsenäisesti saaden siihen ryhmätyönohjauksen koulutusryhmässä.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Opiskeluun orientoituminen 1 op
Lähiopetus ryhmäopetuksena
Yksilöohjaus 3 t/ opiskelija/ koko koulutuksen aika
Itsenäinen opiskelu (oman opiskelun suunnittelu)

Ammattietiikka 1 op
Lähiopetus
Suoritus: Kirjallisuus ja tehtävä

Kehityspsykologinen viitekehys 2 op
Lähiopetus
Teemapäivä, jossa on tehtävien pohdintaa.
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 8 op
Ratkaisukeskeinen lähestyminen, skeematerapeuttinen lähestyminen
Tunnekeskeinen pariterapia
Ryhmäterapia

Suoritus: Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.
Suoritus: Opiskelija laatii kaksi terapiakertomusta valitsemistaan asiakkaista, oppimiaan teoreettisia viitekehyksiä hyödyksi käyttäen.
Asiakkaana voi olla yksilö, pariskunta, perhe tai ryhmä.


Kliininen työskentely 10 op
Suoritus: Opiskelijan tekemä kliininen työskentely 140 t, joka koostuu:
• Yksilö- pari- /tai ryhmäterapia työskentelystä 100 t, työskentelystä voi olla 15 t netin välityksellä tehtyä terapiatyötä.
• Konsultaatiot ja koulutukselliset luennot 20 t
• Valtakunnalliset opintopäivät 20 t (opiskelija etsii ja kustantaa itse nämä koulutukset)


Seksuaalilääketiede 2 op
Lähiopetus. (asiantuntija lääkärit),
Suoritus: Tehtävä ja kirjallisuus


Kriminalisoitu seksuaalisuus 2,5 op
Lähiopetus
Suoritus: Osallistuminen

Tutkimustyö 8 op
Lähiopetus
Ohjaus 3 t/ työ
Suoritus: Opinnäytetyö, joka arvioidaan 1 - 5

Työnohjaus 3 op
Ryhmätyönohjaus 75 t koulutuksen aikana/ opiskelija


Oma terapia 2,5 op, koostuu kahdesta osasta
30 t yksilöterapiaa, jonka opiskelija hankkii ja kustantaa itse
25 t koko ryhmän kesken tapahtuvana, sisältyy koulutukseen, 3 päivän intensiivikurssina


Kirjallisuus 2000 sivua, opiskelija tekee itse luettelon lukemastaan seksologisesta kirjallisuudesta