Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. (http://www.mtkl.fi/tietoa-mielenterveydesta/mista-apua/ammattiapu)

Tarjoamani psykoterapia pohjautuu ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan, joka tunnetaan voimavarakeskeisenä ja tulevaisuuteen suuntautuvana terapiamuotona. Vaikka aiheet joita terapiassa käsitellään saattavat olla raskaita, voidaan edistymisen merkkejä nähdä jo ensimmäisestä tapaamiskerrasta lähtien. Siksi ratkaisukeskeisen psykoterapian kohdalla usein puhutaankin lyhytterapiasta.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa mielikuvituksella ja luovuudella on merkittävä terapeuttinen tehtävä piiloon menneen ilon etsinnässä.

Keskeisenä tavoitteenani on, ettei käynti terapiassa olisi asiakkaan mielestä ollut turha ja, että olisi vähän parempi mieli lähtiessä kuin tullessa.

Psykoterapiaan voi hakeutua itsemaksavana yksityisasiakkaana tai Kelan kuntoutuspsykoterapian tukemana (http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia).

Lisää ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta löydät osoitteesta:

http://www.ratkes.fi/tietoa-ratkaisukeskeisyydestae/artikkeleita/ratkaisukeskeisyys-paehkinaenkuoressa/

 

 

 

 

Videota ei löydy